UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子

UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子
UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子
UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子
UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子

UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子

正常价格 €12,76
/
  • Em股票
  • 库存在路上
发送 在结帐时计算。
  • 产品正品保证
  • 小心送货
  • 个性化建议 (+351 93 225 3282)
  • 安全支付
非常适合保存葡萄酒。 真空密封瓶中的饮料可更长久地保存其风味。 带有 2 个真空塞,适用于所有常见的酒瓶。 3 年保修。
超过真空泵
UNO VINO 真空泵,带 2 个塞子
€12,76
最近看过